15/06/2017

Escultura 2.0

Presentació

Escultura 2.0 és un taller que vol tractar un tema clàssic, el modelatge amb cartró, unint-lo amb les noves tecnologies de programari tridimensional.

Objectius

Partint de models treballats amb programari lliure com Blender i passats a pla amb Pepakura, es podran desenvolupar a una escala qualssevol figura que unirem a mode de trencaclosques.

Els participants posaran el límit a la mida. Un cop fet aquest pas, ens servirem de la tradició gegantera per fer cabats de cartró pedra, escuma o resina i pintats artístics amb tècniques diverses.

Destinataris

Aquells a qui els hi agradi tot el món de l’escultura o el modelatge i vulguin crear les seves peces tridimensionals a partir de les noves tecnologies.

Professorat

Manel Díaz

Horari

Dijous de 19.00 a 21.00h