07/11/2015

Alemany

D'acord amb un mètode comunicatiu, els alumnes focalitzen el seu aprenentatge en les 4 habilitats bàsiques: comprendre, llegir, escriure i parlar.

Les classes són de caire dinàmic i participatiu amb l'objectiu de motivar els alumnes cap a l'aprenentatge significatiu de l'idioma.
Per tal d'adaptar les estratègies metodològiques i didàctiques a cada franja d'edat la Fundació té estaberts tres itineraris formatius.

Cursos d'alemany de tots els nivells. Iniciació, intermedi i avançat.

ALEMANY ADULTS


Diferents nivells de dificultat: A1, A2 i B1.

ALEMANY CONVERSA


Millorar la capacitat d'expressió, ampliar el lèxic i conèixer millor el llenguatge familiar i col·loquial.

PPRIVATE UNTERRICHTSSTUNDEN (Individual)


Classes individuals on el professor adapta les classes per tal d’aconseguir els objectius proposats.