06/11/2015

Anglès Conversa

anglès infantil, anglès junior, anglès per a adults, anglès conversa, one to one, Repàs Anglès ESO, Repàs Anglès Batxillerat

Objectius

Millorar la capacitat d’expressió i la fluidesa.

Aquest objectiu engloba altres objectius més específics:

  • Utilitzar correctament el vocalulari i les formes gramaticals
  • Ampliar el lèxic
  • Conèixer nous refranys o girs lèxics
  • Parlar sobre diferents temes d’àmbits diversos, des d’articles de diari fins a pel·lícules
  • Conèixer millor la cultura de parla anglesa
  • Conèixer millor el llenguatge familiar i col·loquial
  • Millorar possibles problemes amb verbs, preposicions, sintaxi, etc.

Els grups són reduits i s’organitzen bàsicament en tres nivells. Els alumnes se situen en un o altre nivell en funció de les seves habilitats comunicatives, independentment del seu nivell en els cursos de gramàtica.

Metodologia d’aprenentatge

En aquest curs tenim una gran varietat de temes que ens permetrà practicar tot allò que calgui i que estigui relacionat amb algun tema en concret: opinar, resumir, explicar, discutir, argumentar, interpretar un paper, etc. Es procurarà en tot cas que tothom parli i s’expressi, tingui ocasió de fer preguntes i fer suggerències, encara que la professora determini els continguts generals de les classes.

Incorporarem la filosofia d’aprenentatge: “Aprendre dels errors”, fent un repàs dels errors més importants al final de cada classe.

Horari i professorat

CONVERSA Júnior 3

Grup A – Dijous de 16.30 a 17.30h
Grup B – Dilluns de 18.00 a 19.00h
Grup C – Dijous de 19.00 a 20.00h

Professor Grup A: Miquel Figueras
Professor Grup B: Ingrid Tena
Professora Grup C: Sònia Gutiérrez

 

CONVERSA Júnior 3/4

Dimarts de 16.30 a 17.30h

Professora: Sònia Gutiérrez

 

CONVERSA Júnior 4 

Grup A – Dimecres de 18.00 a 19.00h
Grup B – Dimarts de 19.00 a 20.00h

Professora Grup A: Ingrid Tena
Professora Grup B: Sònia Gutiérrez

 

CONVERSA 3 

Grup A – Dimarts de 20.30 a 21.30h
Grup B – Dijous de 20.30 a 21.30h

Professor Grup A: Javi Hernández
Professor Grup B: Bernat Armengou

 

CONVERSA 4

Grup A – Dimarts de 20.30 a 21.30h
Grup B – Dijous de 17.30 a 18.30h
Grup C – Dijous de 20.30 a 21.30h

Professor Grup A: Bernat Armengou
Professora Grup B: Miquel Figueras
Professor Grup C: Javi Hernández 

 

SPEAKING

Speaking B2 / C1 – Dimarts de 20.00 a 21.00h
Speaking general – Escollir entre els horaris de conversa.