06/11/2015

Francès

D'acord amb un mètode comunicatiu, els alumnes focalitzen el seu aprenentatge en les 4 habilitats bàsiques: comprendre, llegir, escriure i parlar.

Les classes són de caire dinàmic i participatiu amb l'objectiu de motivar els alumnes cap a l'aprenentatge significatiu de l'idioma.
Per tal d'adaptar les estratègies metodològiques i didàctiques a cada franja d'edat la Fundació té estaberts tres itineraris formatius.

Cursos de francès de tots els nivells. Iniciació, intermedi i avançat.

Horaris de matí i tarda.

FRANCÈS ADULTS


Parlar i comprendre l'idioma. Metodologia basada en l’expressió oral: parlar i escoltar per discriminar i comprendre.

ON SE TROUVE


Classes individuals on el professor adapta les classes per tal d’aconseguir els objectius proposats.