06/09/2016

Repàs Anglès ESO

anglès infantil, anglès junior, anglès per a adults, anglès conversa, one to one, Repàs Anglès ESO, Repàs Anglès Batxillerat

Presentació

El curs Repàs Anglès ESO està dissenyat per ser una eina de reforç escolar per a alumnes d’ESO que tenen dificultats en seguir el ritme del curs.

Objectius

A partir dels coneixements previs dels alumnes i els objectius educatius del currículum formatiu en competències lingüístiques estrangeres per a l’educació secundària, el curs s’adaptarà a les necessitats formatives del grup per tal que assoleixin les competències bàsiques que se’ls requerirà haver adquirit a final de curs.

Metodologia

Les classes són de caire dinàmic i participatiu amb l’objectiu de motivar els alumnes cap a l’aprenentatge significatiu de l’idioma. D’acord amb un mètode comunicatiu, els alumnes focalitzen el seu aprenentatge en les 4 habilitats bàsiques: comprendre, llegir, escriure i parlar.

Destinataris

Alumnes que estan cursant l’ESO i consideren que necessiten un reforç per assolir les competències que se’ls exigirà a final de curs.

Horari

Divendres de 17.30h a 19.30h