28/06/2018

11è Diàleg d’art amb Sílvia Gubern

silvia gubernLa inauguració de l’Exposició i Diàleg d’Art amb Sílvia Gubern va tenir lloc el dissabte 3 de març 2018. Es va inaugurar l’exposició d’obra de Sílvia Gubern, i alhora, va tenit lloc el Diàleg d’Art amb la pintora, que va crear el cartell de temporada de La Passió.
L’acte s’ha desenvolupat gràcies a Sam Carrique, president de La Passió i Mercè Segura, directora de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis. Les dues entitats han organitzat conjuntament l’esdeveniment a l’Espai d’Art de La Passió d’Olesa de Montserrat.

El fet de posar en un mateix espai l’Exposició i Diàleg d’Art amb Sílvia Gubern va permetre als assistents tenir una visió més àmplia de la trajectòria i obra de l’artista, i poder intercanviar amb ella impressions si va ser del seu interès.

L’acte s’ha estructurat en tres parts. En la primera, Mercè Segura i Sam Carrique, han fet una presentació de la trajectòria de l’artista. A continuació, Josep Montoya ha establert una conversa amb Silvia Gubern en la que han comentat l’obra tan a nivell expressiu i interpretatiu, com tècnic. I ha finalitzat amb preguntes dels assistents a l’acte, que ja en la posterior visita a l’exposició i a tall individual han pogut conversar amb la pintora.

Fotografies del 11è Diàleg d’Art amb Sílvia Gubern