25/10/2015

Joieria

joieria

Presentació

El curs de Joieria està adreçat a totes les persones que tinguin inquietuds artístiques i vulguin desenvolupar la seva creativitat en l’ofici de joier.

Objectius generals

Introduir les tècniques bàsiques de joieria, amb la finalitat que cada persona pugui adquirir la destresa necessària per dissenyar i crear les seves pròpies joies.
Donar els coneixements i els recursos necessaris per poder resoldre els problemes que es presentin en la creació de cada peça.

Tècniques

Les bàsiques de l’ofici:
Serrar, llimar, soldar, polir, fondre..

El taller

El nostre taller està dotat amb les eines necessàries.
Taules específiques per un màxim de 8 persones, estelleres individuals, embotidors, bufadors per fondre i soldar, laminadors, motor flexo i polidora.

Destinataris

A partir de 15 anys

Professorat

Montserrat Esparbé

Horari

Dimarts de 10.00 a 12.30 h
Dimecres de 16.30 a 19.00 h

Curs anual

joieria joieria