09/06/2016

Pintura

Presentació

El curs de Pintura està adreçat a persones que vulguin descobrir i/o desenvolupar el seu potencial artístic mitjançant la pintura a l’oli.

Objectius

Gaudir de l’experiència d’elaborar obres pròpies a partir del coneixement del color, i l’estudi de la forma i la composició.

També és pot entendre l’activitat de pintar com a eina per a la relaxació i l’exercici mental.

Metodologia d’aprenentatge

Després d’una introducció bàsica a conceptes, materials i eines, cada alumne escollirà entre les diferents opcions pictòriques d’acord amb les seves inquietuds; donant-los confiança en les seves idees i composicions.

Destinataris

Joves a partir de 13 anys i adults

Professorat

Gladys Figueras

Horari

Dimarts
16.30 a 19.00h

Curs anual

pintura pintura pintura