25/10/2015

Restauració Decorativa Creativa

Presentació

Restauració Decorativa Creativa és un curs de pintura decorativa que inclou diversitat de tècniques: clivellats, decapats, estergits, decoupage, acabats rústics o lacats…. Recursos que s’aprendran a fer servir per tal de donar vida a peces passades de moda o que ja no ens agraden.

Objectius

Reciclar i reutilitzar. Canviar la imatge d’aquelles peces que ja no encaixen a la nostra llar.

L’aprenentatge es durà a terme a partir de l’aplicació pràctica de les diferents tècniques que l’alumne/a escollirà en funció de la peça a transformar.

Destinataris

Tots aquells que vulguin canviar la cara als seus mobles i adaptar-los als seus gustos personals.

Professorat

Elfi Bartés

Horari

Dilluns de 19.00 a 21.00h

Dijous de 10.30 a 12.30h

Curs anual

Restauració Decorativa Creativa Restauració Decorativa Creativa Restauració Decorativa Creativa