07/11/2015

Private Unterrichtsstunden (Individual)

alemany individual

Són classes individuals en les quals l’alumne explica les seves necessitats vers la llengua alemanya, sigui per motius de feina, viatge o estudis. El professor adapta les classes per tal d’aconseguir els objectius proposats. Així doncs, es tracta d’un pack de 20 hores totalment adaptat pel que fa tant als horaris com en el contingut del curs.

És convenient, per saconseguir un major rendiment del curs, realitzar aquestes 20 hores en un curt espai de temps (es recomana 1 hora diària).