06/11/2015

One to one (individual)

anglès infantil, anglès junior, anglès per a adults, anglès conversa, one to one, Repàs Anglès ESO, Repàs Anglès Batxillerat

Són classes individuals en les quals l’alumne explica les seves necessitats vers la llengua anglesa, sigui per motius de feina, viatge o estudis. El professor adapta les classes per tal d’aconseguir els objectius proposats. Així doncs, es tracta d’un pack de 20 hores totalment adaptat pel que fa tant als horaris com en el contingut del curs.

És convenient, per tal d’aconseguir un major rendiment del curs, realitzar aquestes 20 hores en un curt espai de temps (es recomana 1 hora diària).