07/11/2015

Italià Adults

curs italia

Objectius

ITALIÀ INICIACIÓ

L’objectiu fonamental d’aquest nivell, que es realitza en dos anys, és donar a conèixer l’idioma a nivell d’usuari bàsic. Permetre la comunicació en situacions quotidianes habituals, amb la utilització d’expressions molt freqüents i el coneixement del vocabulari i la gramàtica bàsics.

ITALIÀ INTERMEDI

Aquest nivell es realitza en dos cursos, i té per objectiu aconseguir un coneixement de l’idioma com a “usuari independent”. És a dir, en finalitzar el curs l’alumne ha de ser capaç de:

  • Desenvolupar-se en la majoria de situacions que es pugui trobar en una zona de parla italiana.
  • Relacionar-se amb nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat, comunicant-se sense esforç i amb menys limitacions.
  • També s’haurà polit i perfeccionat la pronuncia, i hi haurà un increment considerable de la comprensió oral.

ITALIÀ AVANÇAT

Veure Italià Conversa

Destinataris

Alumnes a partir de 14 anys.

Professorat

Per determinar

Horari

Italià Iniciació (A1)

A determinar