06/11/2015

ACTIC 1 / Usuari bàsic

Usuari bàsic en TIC

Presentació

Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics d’informàtica que volen adquirir un domini elemental en l’ús de les TIC, i capacitar-se per a superar la prova ACTIC 1.

Objectius

Desenvolupar les 6 competències de nivell bàsic compreses en la certificació ACTIC Nivell 1.

Temari

 1. C1 Cultura, participació i civisme digital
   Possibilitats de les TIC i Internet.
   Avaluació de la informació d’Internet.
   Gestions, tràmits i compres en línea.
   Eines col·laboratives.
   Hàbits d’ergonomia, salut i medi ambient.
   Seguretat de la informació.
 2. C2 tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu
   Fonaments i aplicacions de la TI.
   Components d’un ordinador.
   El sistema operatiu.
   Aplicacions bàsiques del sistema operatiu.
   Configuració bàsica del sistema operatiu.
   Unitats d’emmagatzematge.
   Conceptes bàsics de seguretat.
 3. C3 Navegació, cerca i comunicació en el món digital
   Introducció.
   Mecanismes i mitjans d’accés a Internet.
   El navegador web. Navegació a Internet.
   Ús del correu electrònic. Ús del calendari.
   La seguretat al món digital.
   Altres recursos que ofereix el món digital
 4. C4 Tractament de la informació escrita
   La pantalla
   Funcions bàsiques
   El treball amb documents
   Impressió de documents
   Escriptura bàsica del text
   Format bàsic del text
   Format bàsic del paràgraf
   Format bàsic de la pàgina
 5. C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
   Introducció al tractament d’imatges
   Captació d’imatges
   Introducció als fitxers sonors
   Introducció als fitxers de vídeo
   Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs
 6. C6 Tractament de la informació numèrica
   La pantalla
   Conceptes bàsics
   Treballar amb fulls de càlcul
   Funcionalitats bàsiques
   Impressió de documents
   Introducció de dades
   Format del full de càlcul
   Edició de documents
   Fórmules bàsiques de càlcul

Destinataris

Persones sense coneixements previs d’informàtica.

Durada

26 hores

Professorat

A determinar

Horari

Dimarts de 17.00 a 19.00h