06/11/2015

Ofimàtica

ofimatica

Objectius

El curs d’Ofimàtica inclou el desenvolupament de les habilitats en la utilització de sistemes operatius o entorns gràfics, la navegació i comunicació en el món digital, el tractament de la informació escrita, el tractament de la informació numèrica, el tractament de les dades i la presentació de continguts.

Les classes són teòriques i pràctiques, amb un ordinador per alumne. L’instructor fa una explicació sobre una determinada eina amb l’ajuda d’un projector i proposa una tasca als alumnes per tal que puguin practicar.

Al final del curs l’alumne té la possibilitat d’examinar-se per obtenir la certificació ACTIC Nivell 1 que emet la Generalitat de Catalunya i que acredita el nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Aquí trobareu el document que acredita aquesta equivalència: ORDRE EMO/129/2015, de 28 d’abril, per la qual s’estableix l’equivalència entre el certificat de l’assignatura Competències TIC de la Universitat Oberta de Catalunya i el certificat mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Destinataris

A tothom que necessita utilitzar les eines ofimàtiques amb destresa i eficàcia en l’entorn personal, laboral o dels estudis.

Professorat

A determinar

Horari

Dimarts de 19.00 a 21.00h

Curs anual