17/06/2016

WordPress, crea la teva web

Wordpress

Presentació

El curs WordPress, crea la teva web està pensat per realitzar pàgines web amb el gestor de continguts WordPress, actualment la major plataforma utilitzada i popular per a la creació de pàgines web.

Aquesta plataforma va néixer especialitzada en crear portals de Bloc però a poc a poc ha anat augmentant les seves funcionalitats fins al dia d’avui que ofereix una total funcionalitat per fer qualsevol tipus de web, ja sigui un propi blog com una botiga en línia, pàgines corporatives , web personals, etc.

Objectius

La finalitat del curs és gestionar la web un mateix, sense dependre de tercers, tant en el disseny com en el contingut, i aprendre a optimitzar-la tenint en compte el SEO, el disseny, la usabilitat i tot allò que hi està directament relacionat.

Temari

 1. Introducció
  Presentació
  Diferències entre WordPress i altres CMS
  Registre al web i Instal·lació bàsica
 2. Configuració via web
  Diferències entre instal·lació en servidor i wordpress web
  Avantatges del portal web
  Coneixement del panell
  Configuració
 3. Ajustaments per als editors de contingut
  3.1 Modificació dels perfils
  3.2 Configuració ajustos de pàgines
  3.3 Configuració de les redireccions
  3.4 Publicació ràpida
  3.5 Configuració de lectura i comentaris
 4. Gestió dels continguts
  4.1 Categories i Pàgines
  4.2 Crear una Categoria
  4.3 Edició avançada
  4.4 Enllaços o Hipervincles
  4.5 Multimèdia
 5. Actualitzacions de WordPress
  5.1 Còpies de Seguretat
  5.2 Actualitzant
 6. Creació de continguts
  6.1 Creació de pàgines
  6.2 Jerarquia de pàgines
  6.3 Configuració pàgina principal
 7. Plugins
  7.1 Introducció
  7.2 Instal·lació
  7.3 Plugins oficials
  7.4 Creació de formularis
  7.5 Possibles errors
  7.6 Seguretat d’instal·lació per Plugins
  7.7 Recupercación de WordPress
  7.8 Xarxes Socials
 8.  Temes
  8.1 Introducció a Temes
  8.2 Temes – Instal·lació
  8.3 Temes – Estructura
 9. Estructura WordPress
  9.1 Entranyes de WordPress
  9.2 Solució a problemes crítics amb WordPress
 10. Maneig d’un àrea determinada
  10.1 Tema Twenty Eleven
  10.2 Configurant la part superior
  10.3 Plantilla Showcase i barra Showcase Widget
  10.4 Widget twitter
  10.5 Formats d’entrades
 11. Widgets
  11.1 Ginys
  11.2 Giny de Text
  11.3 Menús personalitzats
  11.4 Gestió d’usuaris

Destinataris

Totes aquelles persones interessades en relaitzar una web, ja sigui personal o per empresa, o per a persones que volen introduïr-se en el món professional de la creació de pàgines web.

Professorat

A determinar

Horari

Dilluns de 19.00 a 21.00h