28/05/2020

Finalitats de l’entitat

Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat és una fundació que té com a finalitat la prestació de serveis educatius. Dins dels diferents àmbits d’actuació en que elabora projectes formatius destaca el compromís per:

  • Afavorir l’aprenentatge al llarg de la vida oferint cursos i tallers en diferents especialitats que volen donar resposta als interessos i necessitats dels olesans. Impulsant estratègies contra l’exclusió social afavorint la igualtat d’oportunitats mitjançant la formació, l’orientació i el suport a l’ocupació.
  • Donar suport als agents econòmics i socials en l’elaboració de polítiques de formació i promoció per al desenvolupament local. I participant activament en la formació de treballadors en actiu.
  • Desenvolupar un projecte d’activitats que contribueixi a generar curiositat, inquietud i interès en les arts plàstiques, i que afavoreixi i potenciï la creació artística. Així com donar a conèixer artistes i provocar que es reflexioni i es parli sobre art.