25/03/2024

Matrícula Restauració de patrimoni (2023)

Restauració de patrimoni 2023
 • Dades de l'alumne/a

 • (per accedir a Classroom)
 • Dades pare, mare i/o tutor

  Omplir només si l'alumne és menor de 18 anys.
 • Important

 • *Donat el context sanitari actual i per tal de garantir la protecció de la salut del curs 2022-2023, establim els següents requisits per l'assistència a classe amb la finalitat de preservar la salut de tots els alumnes, professors i personal d'Arts i Oficis:

  - Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol quadre infecciós.

  - No convivents o sense contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 • * Dono el meu consentiment a rebre informació per correu electrònic relativa a les activitats organitzades per Arts i Oficis i autoritzo que la meva imatge o la de l'alumne/a matriculat/da, en cas de ser menor d'edat, pugui aparèixer en fotografies o en filmacions corresponents a activitats organitzades per Arts i Oficis per a la seva difusió pública no comercial o publicacions d'àmbit educatiu. Si no ho autoritzeu marqueu les caselles corresponents:

 • Matrícula

  - Baixa: Si un alumne es vol donar de baixa, total o parcialment, ha de comunicar-ho abans que finalitzi el mes i per escrit a la secretaria d'Arts i Oficis mitjançant l'imprès de baixa o a través d'un correu electrònic a: secretaria@artsioficis.cat.
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.