Educar la mirada a partir de l’obra de…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ornare finibus commodo. 

S’ha escollit aquest pintor pel seu traç proper al dels infants, però amb tota la càrrega de síntesi de l’adult. Del que mirava ha estat capaç de…