L’Escola

L’Escola Municipal d’Arts i Oficis té una tradició de més de 100 anys en la formació permanent de l’individu que ha permès ampliar competències laborals i transversals a un gran nombre de persones al llarg d’un segle.