Activitats

Amb més de 50 anys dedicats a la cultura artística del poble, Arts i Oficis, convoca cada any diversos concursos de caire artístic per a totes les edats. També engresca a artistes foranis i locals a mostrar la seva obra dins de les exposicions que s’organitzen.

Concursos

Concursos escolars

Escoles

Exposicions