Arts

Cursos d’Arts per a totes les edats.

Oferim que aquells alumnes que busquen expressar-se artísticament puguin tocar la majoria de tècniques que les arts ofereixen

Taller per aprofundir en el seu traç, definició, tècniques de representació i interpretació de la realitat.

Taller per aprofundir en el seu traç, definició, tècniques de representació i interpretació de la realitat.

Taller per aprofundir en el seu traç, definició, tècniques de representació i interpretació de la realitat.