Finalitats

L’Escola d’Arts i Oficis és una fundació sense ànim de lucre que neix amb l’ànim de ser un servei a la població d’Olesa i el seu entorn de relació natural, el Montserratí.

1

Afavorir l’aprenentatge al llarg de la vida oferint cursos i tallers en diferents especialitats que volen donar resposta als interessos i necessitats dels olesans. Impulsant estratègies contra l’exclusió social afavorint la igualtat d’oportunitats mitjançant la formació, l’orientació i el suport a l’ocupació.

2

Donar suport als agents econòmics i socials en l’elaboració de polítiques de formació i promoció per al desenvolupament local. I participant activament en la formació de treballadors en actiu.

3

Desenvolupar un projecte d’activitats que contribueixi a generar curiositat, inquietud i interès en les arts plàstiques, i que afavoreixi i potenciï la creació artística. Així com donar a conèixer artistes i provocar que es reflexioni i es parli sobre art.