Bases del 46è Concurs de Pintura Ràpida

Data

3 d'agost de 2021

BASES DEL 46è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

1. Hi podran participar tots els artistes que ho desitgin. La inscripció és gratuïta.

2. El tema dels treballs haurà de centrar-se en el paisatge urbà d’Olesa de Montserrat i el seu terme municipal.

3. La data de celebració del concurs serà dissabte 18 de setembre de 2021 de 8.00 a 13.00h.

4. La inscripció per participar al concurs es formalitzarà a la Casa de Cultura d’Olesa de Montserrat (c/ Salvador Cases, 26), a partir de les 8.00h del matí. Cada artista caldrà que es presenti proveït d’una única tela o suport en blanc o amb la imprimació a fons d’un sol color, que serà segellat per poder concursar. Independentment hi haurà una preinscripció online per qüestions d’organització (no és obligatori).

5. Els pintors disposaran d’un permís d’aparcament darrera la Casa de Cultura.

6. Les obres podran ser realitzades amb qualsevol tècnica, signades i datades per l’artista inscrit.

7. Les mides seran com a mínim del núm.12 i com a màxim del 30 en mides universals de vestidors.

8. El lliurament de les obres finalitzarà a les 13.00h del mateix 4 de setembre, i no s’acceptarà cap obra fora de termini.

9. A l’Auditori de la Casa de Cultura i en acte públic, el jurat emetrà el veredicte i tindrà lloc el lliurament de premis a les 14.00h.

10. Per tal de no deslluir l’acte, els artistes premiats, o un representant en nom seu, han de ser presents a l’hora del lliurament de premis. No hi pot haver més d’un representant per pintor. En cas de no ser així, la comissió organitzadora es reserva la disposició de l’obra i del premi.

11. Les obres presentades al Concurs s’exposaran a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura, del 20 al 30 de setembre.

12. Les obres premiades quedaran en propietat dels respectius patrocinadors.

13. Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora. Així mateix, aquesta Comissió es reserva el dret d’admissió.

14. La Comissió no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les obres.

15. El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.

PREMIS

Premi Ajuntament d’Olesa de Montserrat600€
Premi Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis400€
Premi Recreatius Olesa300€
Comunitat Minera Olesana300€

Més premis pròximament

* Es practicarà la retenció establerta en la normativa tributària vigent sobre l’import dels premis.

** Els quadres premiats sense patrocinadors es quedaràn en propietat de l’artista.

Organitza

Col·labora

Altres noticies