Bases del 47è Concurs de Pintura Ràpida

Data

23 de maig de 2022

BASES DEL 47è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

1. Hi podran participar tots els artistes que ho desitgin. La inscripció és gratuïta.

2. El tema dels treballs haurà de centrar-se en el paisatge urbà d’Olesa de Montserrat i el seu terme municipal.

3. La data de celebració del concurs serà dissabte 18 de juny de 2022 de 8.00 a 13.30h.

4. La inscripció per participar al concurs es formalitzarà a la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis (Parc Municipal s/n), a partir de les 8.00h del matí. Cada artista caldrà que es presenti proveït d’una única tela o suport en blanc o amb la imprimació a fons d’un sol color, que serà segellat per poder concursar.

5. Els pintors disposaran d’un permís d’aparcament darrera la Casa de Cultura.

6. Les obres podran ser realitzades amb qualsevol tècnica, signades i datades per l’artista inscrit.

7. Les mides seran com a mínim del núm.12 i com a màxim del 30 en mides universals de vestidors.

8. El lliurament de les obres es realitzarà a Cal Puigjaner (c/ Creu Real, 18) i finalitzarà a les 13.30h del mateix 18 de juny, i no s’acceptarà cap obra fora de termini.

9. A Cal Puigjaner i en acte públic, el jurat emetrà el veredicte i tindrà lloc el lliurament de premis a les 14.00h.

10. Per tal de no deslluir l’acte, els artistes premiats, o un representant en nom seu, han de ser presents a l’hora del lliurament de premis. No hi pot haver més d’un representant per pintor. En cas de no ser així, la comissió organitzadora es reserva la disposició de l’obra i del premi.

11. Les obres presentades al Concurs s’exposaran a Cal Puigjaner, del 18 al 27 de juny.

12. Les obres premiades quedaran en propietat dels respectius patrocinadors.

13. Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora. Així mateix, aquesta Comissió es reserva el dret d’admissió.

14. La Comissió no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les obres.

15. El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.

PREMIS

1er Premi 700€
2n Premi450€
3er Premi300€
4rt Premi300€
5è Premi300€

* Es practicarà la retenció establerta en la normativa tributària vigent sobre l’import dels premis.

Organitza

Col·labora

Altres noticies