FAQS sobre el First Certificate in English

Data

15 de juny de 2020

Quin nivell acredita el FCE (First Certificate in English)?

Superar aquest nivell suposa que l’alumne acredita un nivell Upper Intermediate,  que es correspon al nivell B2 del Marc Comú Europeu.

Per què és important tenir el FCE?

Tot i que de moment s’ajorna l’aplicació de la mesura, està previst que properament sigui requeriment l’acreditació del nivell B2 en una llengua estrangera per a l’obtenció del títol de grau universitari  i per poder accedir a molts màsters .

Tant a nivell acadèmic com laboral, els títols de Cambridge English Assessment  gaudeixen d’un reconeixement a nivell mundial que no tenen altres certificacions oficials, com poden ser les escoles d’adults o les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI).

En què consisteix l’examen del FCE?

L’ examen del FCE consta de cinc parts:

  • Reading i Use of English (Comprensió lectora i  Ús de la llengua ). L’ alumne disposa d’1h I 15m per a completar els 7 exercicis inclosos en aquestes dues parts. 
  • Writing (Expressió escrita). L’ alumne disposa d’1h i 20 minuts per a completar els dos exercicis d’ escriptura que componen aquesta part de l’ examen. La llargada d’ambdós texts serà d’ entre 140 i 190 paraules. 

La primera part és la part obligatòria en la que sempre es demana d’escriure un Essay mentre que a la segona part s’ ofereix la possibilitat de triar 1 d’entre 4 opcions diferents de text que poden ser: article, letter/email, report, review o story. 

  • Listening (Comprensió oral)L’ alumne disposa de 40 minuts per dur a terme aquesta part de l’examen. Es tracta de 4 exercicis de comprensió oral de diverses tipologies (tipus test, resposta curta, identificar qui parla, etc.).
  • Speaking (Expressió oral)Aquesta part de la prova te una durada de 14 minuts  i es fa en parelles i excepcionalment,  per motius d’ organització, en trios.

Quina nota he de treure per tal d’obtenir el FCE?

Per tal d’ obtenir el FCE  s’ ha d’ aconseguir una puntuació mitjana de 160 punts sobre 190.  Depenent de la puntuació obtinguda es distingeixen 3 nivells:

  • Entre 180 i 190 punts → Grade A ( C1 Marc Comú Europeu)
  • Entre 173 i 179 punts → Grade B → (B2 Marc Comú Europeu)
  • Entre 160 i 172 punts → Grade C → ( B2 Marc Comú Europeu)

Superar l’examen amb una puntuació molt alta t’acredita el nivell C1 del CEFR i,  no superar l’examen però obtenir una puntuació propera a l’aprovat t’acredita un nivell B1 d’anglès.

Caduca el títol de FCE?

El títol pròpiament dit NO caduca tot i que en un moment donat l’ administració o el centre que demani acreditar el nivell pot requerir  de  fer algun tipus de prova oral o escrita per tal de certificar el nivell acreditat.

Si he suspès  l’examen  però he aprovat alguna de les parts, puc tornar-me a examinar només de les parts suspeses?

No és possible reexaminar-se de parts suspeses. S’ha de fer tot l’ examen de nou.

Tinc dret a demanar revisió d’ examen?

Sí, pots demanar una revisió de l’ examen però hauràs de pagar per a fer-ho: 40€ si només demanes que es torni a contar la puntuació i 120€ si vols que et tornin a corregir tot l’ examen. S’ ha de tenir en compte de que en el cas de demanar una nova correcció de l’ examen, la teva nota podrà pujar però també baixar. Aquesta segona nota serà la considerada com a definitiva.

Si tens alguna pregunta més vine a veure’ns a Arts i Oficis i t’ajudarem a contestar-les!

Altres noticies