El Quixot vist per Josep Campmany i altres il·lustracions

Data

16 de juliol de 2018

Josep Campmany i Jané va ser professor de pintura artística a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis durant 27 anys.
La seva tasca docent venia motivada per una gran passió per l’art que volia compartir. Volia “transmetre a l’alumne no tan sols els coneixements per a la pràctica de la pintura, sinó la vivència, la comprensió, l’estima i la necessitat de l’art. Despertar la seva imaginació, i donar-li confiança perquè la pogués expressar per mitjà de l’art”.

Espai Josep Campmany sorgeix de la voluntat de donar continuïtat a la idea que cal apropar l’art a les persones, perquè el coneguin i en gaudeixin, creant un espai de treball, reflexió i recerca per tal d’aconseguir generar propostes que ajudin a la difusió i promoció de les Arts i les Humanitats en el context actual, mitjançant activitats que les facin entenedores i visibles.

Generar propostes educatives, divulgatives, expositives i col·laboratives és un objectiu en el qual Espai Josep Campmany i l’Escola Municipal d’Arts i Oficis convergeixen, de manera que ha estat fàcil compartir i impulsar aquest espai obert de reflexió.

La proposta que us presentem és el resultat d’una feina intensa i il·lusionadora, que pretén ajudar a comprendre i analitzar el Quixot a través de diferents llenguatges artístics.

La sèrie d’il·lustracions del Quixot de Josep Campmany ha estat el punt de partida del projecte “El Quixot vist per Josep Campmany i altres il·lustracions”, que oferirà diferents visions i expressions de l’obra de Cervantes. Acompanyant l’exposició hi ha programades dues conferències que tenen per objectiu endinsar-nos en el món del Quixot literari i l’il·lustrat.

A banda d’aquestes activitats adreçades al públic en general, es va promoure un treball conjunt amb el professorat de literatura i arts plàstiques de secundària. Es va proposar als centres desenvolupar projectes artístics transdisciplinaris, personals o col·lectius, a l’entorn de l’obra del Quixot. Una mostra del resultat d’aquest treball es pot veure exposada a la sala annexa.

A banda del treball transversal fet amb els alumnes d’art, professors de secundària han participat activament en el desenvolupament del projecte. Agraïm sincerament la seva implicació i esperem que aquesta sigui la primera d’altres iniciatives que puguem organitzar conjuntament.

Altres activitats