Matricula Tallers d’Estiu

Dades de l'alumne

Dades pare, mare i/o tutor

Important

* Dono el meu consentiment a rebre informació per correu electrònic relativa a les activitats organitzades per Arts i Oficis i autoritzo que la meva imatge o la de l'alumne/a matriculat/da, en cas de ser menor d'edat, pugui aparèixer en fotografies o en filmacions corresponents a activitats organitzades per Arts i Oficis per a la seva difusió pública no comercial o publicacions d'àmbit educatiu. Si no ho autoritzeu marqueu les caselles corresponents:
Matrícula
- Baixa: Si un alumne es vol donar de baixa, total o parcialment, ha de comunicar-ho abans que finalitzi el mes i per escrit a la secretaria d'Arts i Oficis mitjançant l'imprès de baixa o a través d'un correu electrònic a: secretaria@artsioficis.cat.