Bases del 42è Concurs de Pintura Ràpida

Data

2 de juny de 2016

El 42è Concurs de Pintura Ràpida es convoca en motiu de la Festa Major d’Olesa de Montserrat de 2016.

Com cada any, el Concurs de Pintura Ràpida d’Olesa de Montserrat,

BASES DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

1. Hi podran participar tots els artistes que ho desitgin. La inscripció és gratuïta.

2. El tema dels treballs haurà de centrar-se en el paisatge urbà d’Olesa de MOntserrat, el seu terme municipal i el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

3. La data de celebració del concurs serà dissabte 18 de juny de 2016.

4. La inscripció per participar al concurs es formalitzarà a la Casa de Cultura, carrer Salvador Cases, 26, d’Olesa de Montserrat, entre les 8.00 i les 10.00 del matí. Cada artista caldrà que es presenti proveït d’una única tela o suport, que serà segellat per poder concursar.

5. Les obres podran ser realitzades amb qualsevol  tècnica, signades i datades per l’artista inscrit.

6. Les mides seran com a mínim del núm.12 P i com a màxim del 30 P en mides universals de vestidors (PF i MF), amb la imprimació a fons d’un sol color.

7. El lliurament de les obres finalitzarà a les 13.00 del mateix 18 de juny, i no s’acceptarà cap obra fora de termini.

8. A les 14.00h, a l’Auditori de la Casa de Cultura i en acte públic, el jurat emetrà el veredicte i  tindrà lloc el lliurament de premis.

9. Per tal de no deslluir l’acte els artistes premiats han de ser presents a l’hora del lliurament de premis. En cas de no ser així, la comissió organitzadora es reserva la disposició de l’obra i del premi.

10. Les obres presentades al Concurs s’exposaran a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura,  del 21 de juny al 10 de juliol.

11. Les obres premiades quedaran en propietat dels respectius patrocinadors.

12. Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora. Així mateix, aquesta Comissió es reserva el dret d’admissió.

13. La Comissió no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les obres.

14. El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.

PREMIS

Premi Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Premi Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis

Premi Daina-Isard

Premi Recreatius Olesa

650€

450€

350€

300€

* Es practicarà la retenció establerta en la normativa tributària vigent sobre l’import dels premis.Organitza

Logo Arts i Oficis Olesa de Montserrat

 

Col·labora

    

     

Altres noticies