Bases del 48è Concurs de Pintura Ràpida

Data

16 de maig de 2023

El 48è Concurs de Pintura Ràpida es convoca en motiu de la Festa Major d’Olesa de Montserrat de 2023.

1. Hi podran participar tots els artistes que ho desitgin. La inscripció és gratuïta.

2. El tema dels treballs haurà de ser sobre la pregunta QUÈ ÉS OLESA? de tal manera que l’obra presentada sigui la resposta a aquesta pregunta. Aquesta obra haurà de ser feta dins els límits del terme municipal i parroquial d’Olesa.

3. La data de celebració del concurs serà diumenge 18 de juny de 2023 de 8.00 a 13.00h.

4. La inscripció per participar al concurs es formalitzarà a la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis (Parc Municipal s/n), a partir de les 8.00h del matí. Cada artista caldrà que es presenti proveït d’una única tela o suport en blanc o amb la imprimació a fons d’un sol color, que serà segellat per poder concursar. 

5. Els pintors disposaran d’un permís d’aparcament darrera la Casa de Cultura.

6. Les obres podran ser realitzades amb qualsevol tècnica pictòrica, signades i datades amb l’any per l’artista. 

7. Les mides seran com a mínim del núm. 12 i com a màxim del 30 en mides universals de vestidors.

8. Per al Concurs de Pintura Infantil (0 a 12 anys), caldrà presentar-se a partir de les 10h a l’Escola d’Arts i Oficis. L’espai per a participar al concurs serà el Parc Municipal i disposaran de 2 hores per a realitzar l’obra. A les 12h s’acabarà el termini per entregar les obres fetes. La inscripció té un preu de 5€, que inclou el suport de fusta amb tela encolada i materials per pintar.

9. Els premis del Concurs de Pintura Infantil són lots de productes de les diferents botigues d’Olesa que col·laboren amb el concurs.

10. El lliurament de les obres es realitzarà a la Casa de Cultura (Sala 1) fins a les 13.00h del mateix 18 de juny. No s’acceptarà cap obra fora de termini.

11. A la Casa de Cultura, i en acte públic, el jurat emetrà el veredicte i  tindrà lloc el lliurament de premis a les 13.30h.

12. Per tal de no deslluir l’acte, els artistes premiats, o un representant en nom seu, han de ser presents a l’hora del lliurament de premis. En cas de no ser així, la comissió organitzadora es reserva la disposició de l’obra i del premi.

13. Les obres presentades al Concurs s’exposaran a la Sala 1 de la Casa de Cultura, del 22 de juny al 9 de juliol

14. Les obres premiades quedaran en propietat dels respectius patrocinadors.

15. Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora. Així mateix, aquesta Comissió es reserva el dret d’admissió.

16. La Comissió no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les obres.

17. El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.

PREMIS

1er Premi 700 €
2n Premi400 €
3er Premi300 €
4rt Premi250 €

* Es practicarà la retenció establerta en la normativa tributària vigent sobre l’import dels premis.

Altres noticies