Bases del 49è Concurs de Pintura Ràpida

Data

24 de maig de 2024

49è Concurs de Pintura Ràpida

El 49è Concurs de Pintura Ràpida es convoca en motiu de la Festa Major d’Olesa de Montserrat de 2024.

1. Hi podran participar tots els artistes que ho desitgin. La inscripció és gratuïta.

2. El tema dels treballs haurà de ser sobre la pregunta QUÈ ÉS OLESA? de tal manera que l’obra presentada sigui la resposta a aquesta pregunta. Aquesta obra haurà de ser feta dins els límits del terme municipal i parroquial d’Olesa.

3. La data de celebració del concurs serà dissabte 15 de juny de 2024 de 8.00 a 13.00h.

4. La inscripció per participar al concurs es formalitzarà a Cal Puigjaner (entrada del Celler, al Carrer de Santa Oliva), de 8.00 a 9.00h del matí. Cada artista caldrà que es presenti proveït d’una única tela o suport en blanc o amb la imprimació a fons d’un sol color, que serà segellat per poder concursar. 

5. Els pintors disposaran d’un permís d’aparcament darrera la Casa de Cultura.

6. Les obres podran ser realitzades amb qualsevol tècnica pictòrica, signades i datades amb l’any per l’artista. 

7. Les mides seran com a mínim del núm. 12 i com a màxim del 30 en mides universals de vestidors.

8. El lliurament de les obres es realitzarà a la Cal Puigjaner (entrada del Celler, al Carrer de Santa Oliva) de 12.00 a 13.00h del mateix 15 de juny. No s’acceptarà cap obra fora de termini.

9. A Cal Puigjaner, i en acte públic, el jurat emetrà el veredicte i  tindrà lloc el lliurament de premis a les 14.00h.

10. Per tal de no deslluir l’acte, els artistes premiats, o un representant en nom seu, han de ser presents a l’hora del lliurament de premis. En cas de no ser així, la comissió organitzadora es reserva la disposició de l’obra i del premi.

11. Les obres presentades al Concurs s’exposaran a la Sala 1 de la Casa de Cultura, del 19 al 26 de juny

12. Les obres premiades quedaran en propietat dels respectius patrocinadors.

13. Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora. Així mateix, aquesta Comissió es reserva el dret d’admissió.

14. La Comissió no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les obres.

15. El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.

Premis del 49è Concurs de Pintura Ràpida

1er Premi – Ajuntament d’Olesa de Montserrat700€
2n Premi – Arts i Oficis450€
3er Premi – Comunitat Minera300€
4rt Premi – Àmbit Assessors250€

* Es practicarà la retenció establerta en la normativa tributària vigent sobre l’import dels premis.

Altres noticies