Bases del concurs Fotografia Digital

Data

14 d'abril de 2016

El Concurs Fotografia Digital està adreçat a tots els joves, nois i noies, de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i, 1r i 2n de Batxillerat escolaritzats i/o residents a Olesa de Montserrat.

BASES DEL CONCURS FOTOGRAFIA DIGITAL

Es crearan 4 grups:

  • GRUP A: 1r i 2n d’ESO
  • GRUP B: 3r i 4t d’ESO
  • GRUP C: 1r i 2n de Batxillerat i CFGM
  • GRUP D: Professors

El tema és El meu barri.

Cada concursant podrà presentar una sola obra original de mides 13 x 18 cm en paper fotogràfic.

No s’acceptaran muntatges digitals.

Les obres es presentaran sobre una cartolina negra de 15 x 21 cm i portaran escrit al darrera el nom de l’alumne, el curs i l’escola.

Cada escola podrà presentar un màxim de 24 obres en total (6 per cada grup).

Cada escola enviarà a la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis la relació dels participants, en el full d’inscripció proporcionat, per correu electrònic a secretaria@artsioficis.cat,  on quedi clar el nom, curs i grup del concurs en el que participa cada nen/a.

L’entrega es realitzarà a la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis del 2 al 6 de maig, entre les 17.00 i les 20.00h.

El Jurat té la facultat de crear nous premis si ho creu convenient.

Tota circumstància no prevista a les bases serà resolta per la Comissió Organitzadora del concurs.

PREMIS

L’entrega de premis es realitzarà el dia 27 de maig a les 19:30h a l’auditori de la Casa de Cultura.

GRUP A

1r premi: Càmera Fotogràfica (Foto Àlex)

2n premi: Llapis USB de 16 GB (Encoplesa)

GRUP B

1r premi: Càmera Fotogràfica (Foto Àlex)

2n premi: Llapis USB de 16 GB (Encoplesa)

GRUP C

1r premi: Càmera Fotogràfica (Foto Àlex)

2n premi: Llapis USB de 16 GB (Encoplesa)

GRUP D – PROFESSORS

Premi únic: Llibre (Llibreria Literator)

*Els guanyadors seran beneficiats amb la matrícula gratuïta a la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis el curs 2016/2017.

EXPOSICIÓ

Les obres presentades seran exposades del 27 de maig al 16 de juny a la sala 2 de la Casa de Cultura.

Horari de visita de dillus a dissabte de 10.00 a 13.00h i de 17.00 a 21.00h; diumenges i festius de 12.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00h.

Les obres podran ser recollides acabada l’exposició a la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis abans del 30 de setembre de 2016.

 

Organitza

Logotip Arts i Oficis Olesa ajuntament_olesa_montserrat

 

Patrocina

comunitat_minera_trans literator2 LOGO FOTOALEX VIDEOPRODUCCIONS

 

Col·labora

UEC Olesa

Centres escolars d’ESO i Batxillerat

Associació de Mares i Pares d’Alumnes d’Olesa

Altres noticies