Cambridge English Examinations

Data

12 de setembre de 2019

Després de moltes hores i esforços invertits en aprendre anglès, sempre és interessant de poder demostrar amb algun tipus de certificació oficial quin ha estat el nivell assolit. Tothom ha sentit a parlar dels exàmens de Cambridge English Language Assessment (YOUNG LEARNERS, KET, PET, FIRST, ADVANCED i PROFICIENCY), però què són exactament aquests exàmens? Quins nivells acrediten? 

Els Cambridge English Language Assessment són un conjunt d’exàmens reconeguts a nivell internacional per universitats i empreses anglòfones tan públiques com privades portats a terme per la Universitat de Cambridge per tal d’avaluar el coneixement d’anglès de persones no natives. El fet de seguir les directrius del Marc Comú Europeu garanteix l’estandardització objectiva i internacional dels diferents nivells d’ensenyament.

Primer de tot tenim els Young Learners (YLE): exàmens pensats per valorar les capacitats en llengua anglesa en nens d’entre 7 i 12 anys en tres nivells diferents:

  • Starters (nens/es d’entre 7 i 8 anys)
  • Movers (nens/es d’entre 8 i 11 anys)
  • Flyers (nens/es d’ entre 9  i 12)

En aquests exàmens no hi ha aprovats ni suspensos. Cada nen pot obtenir  un màxim de cinc escuts per cadascuna de les parts de l’examen (comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral). El nombre d’escuts atorgats constarà en el certificat que cada nen/a rebrà.

Pensant en adolescents i adults, els exàmens als que es poden presentar els alumnes per tal d’acreditar el seu nivell d’anglès són: 

  • Key English Test (KET): Elementary (A2 Marc Comú Europeu). L’examen d’anglès general de nivell més baix d’entre els exàmens ofertats per Cambridge English Language Assessment. L’alumne ha de demostrar la seva habilitat per a comunicar-se en un anglès bàsic en situacions quotidianes. Es tracta del primer pas en l’evolució dels coneixements de l’idioma per tal de poder estudiar i treballar en el futur.
  • Preliminary English Test (PET): Intermediate (B1 Marc Comú Europeu). Examen d’anglès  general en el que l’ alumne demostra la seva  capacitat per a comunicar-se en situacions pràctiques del dia a dia. Preparar l’examen del PET et permetrà millorar l’anglès per a poder comunicar-te al viatjar o en el teu àmbit laboral.
  • First Certificate in English (FCE): Upper Intermediate (B2 Marc Comú Europeu).  Examen d’anglès general en el que l’alumne ha de demostrar tenir la capacitat suficient de parlar i escriure en anglès per a poder treballar, estudiar o viure en un entorn anglòfon.
  • Advanced Certificate in English (CAE): Advanced (C1 Marc Comú Europeu). Examen d’anglès general en el que l’ alumne ha de demostrar  la seva capacitat de comunicar-se amb confiança en un context professional o acadèmic de nivell alt.
  • Certificate of Proficiency (CPE): Proficient (C2 Marc Comú Europeu). Examen en el que l’alumne ha de demostrar que domina la llengua anglesa i l’utilitza de manera fluida en situacions complexes en un marc acadèmic (estudis de postgrau o doctorat en universitats angleses), professional a nivell d’alta direcció o de recerca. És la qualificació més elevada del Cambridge English Language Assessment.

Per preparar-vos per als exàmens oficials d’anglès, feu un cop d’ull als nostres Cursos d’Anglès.

Altres noticies