False friends, saps què són?

Data

23 d'octubre de 2019

Has sentit a parlar dels “False Friends” o “Falsos Amics”? Segur que sí… Anomenem “False Friends” a aquelles paraules angleses que s’assemblen a altres paraules en altres llengües tot i que volen dir coses totalment diferents.

Per exemple, quan en anglès parlem d’algú que treballa com a “conductor”, ens estem referint a algú que dirigeix una orquestra i no a algú que condueix un vehicle.

En coneixes algun més? Anem a comprovar-ho…

False Friends Quiz!

Sabries completar les frases següents amb la paraula anglesa correcta?

 1. Quan vas a l’escola, els apunts els guardes a la ________ . (Carpet / Folder)
 2. Els deures de l’ escola s’ apunten a ____________ . (Agenda / Diary)
 3. Quan has de ser mare, en anglès dius: “I’m _________”. (Embarrassed / Pregnant)
 4. Un carrera universitària és “a university _________” . (Degree / Career)
 5. Si em vull comprar un llibre, vaig a la___________ . (Library / Bookshop)
 6. Si en anglès algú et diu: “I’m constipated”. Què li passa a aquesta persona? (Està refredada / Va restreta)
 7. Si estic al Sàhara, estic a un _______ . (Dessert/ Desert)
 8. Si vull aprendre anglès hauré de fer “an English ______”. (Curse/ Course)
 9. L’adverbi que traduïm com a “actualment” és _________ . (Actually / Nowadays)
 10. La paraula catalana “fàbrica” és _______ en anglès. (Fabric / Factory)

Comprova les respostes… Com ha anat?

KEY

 1. Carpet vol dir moqueta // Folder és carpeta
 2. Agenda vol dir ordre del dia // Diary és agenda.
 3. Embarrassed vol dir avergonyit // Pregnant vol dir embarassada.
 4. Career vol dir carrera professional // Degree és carrera universitària.
 5. Library vol dir biblioteca// Bookshop és una llibreria.
 6. To be constipated vol dir estar restret // To have a cold vol dir estar refredat.
 7. Dessert vol dir postre // Desert vol dir desert.
 8. Curse vol dir maldició // Course vol dir curs.
 9. Actually vol dir “de fet” // Nowadays vol dir actualment.
 10. Fabric vol dir teixit // Factory vol dir fàbrica.

Si vols aprendre’n més… Continua llegint.

Aquí teniu una llista amb alguns dels “False Friends” més comuns:

 • Argument vol dir discussió // Plot vol dir argument.
 • Complexion vol dir color de la pell // Build o constitution volen dir complexió.
 • College és universitat // School és escola.
 • Contest vol dir concurs // Answer vol dir contestar.
 • Exit vol dir sortida // Success vol dir èxit.
 • Horn vol dir banya // Ease vol dir facilitat.
 • Jam vol dir melmelada // Ham vol dir pernil.
 • Lecture és una conferencia // Reading és una lectura.
 • Notice és un anunci, una nota. // News és una noticia.
 • Once vol dir una vegada // Eleven és 11.
 • Rope vol dir corda // Clothes vol dir roba.
 • Spectacles vol dir ulleres // Show vol dir espectacle.
 • Soap vol dir sabor // Soup vol dir sopa.
 • Sympathy vol dir compassió // Friendliness vol dir simpatia.
 • Diversion vol dir desviació // Fun vol dir diversió.
 • To Assist vol dir ajudar a algú // To Attend vol dir assistir.
 • Sensitive vol dir sensible // Sensible vol dir sensat.

Altres noticies