Què és l’ACTIC?

Data

7 de febrer de 2019

Què és l’ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, i la podeu fer a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

L’acreditació ACTIC té tres nivells:

Bàsic

Què evalua?

Aquest nivell avalua 6 competències: Cultura, participació i civisme digital. Tecnologia digital i ús de l’ordinador i sistema operatiu. Navegació i comunicació en el món digital i el tractament de la informació gràfica, en moviment i sonora. També el tractament de la informació escrita i numèrica.

Què necessites saber abans de presentar-te

Aquest nivell és accessible per a aquelles persones que fan servir l’ordinador de manera habitual.

A l’escola pots arribar a assolir aquests coneixements amb els cursos complementaris: Usuari Bàsic i Usuari Iniciat.

Mitjà

Què avalua?

Aquest nivell avalua les 6 competències del certificat bàsic i afegeix el tractament de les dades i la presentació de continguts.

Què necessites saber abans de presentar-te

Aquest nivell és accessible per a aquelles persones que utilitzen l’ordinador habitualment i tenen coneixements en el tractament de la informació escrita, numèrica i de la imatge tant gràfica com en moviment.

A l’escola pots preparar-te amb el curs ACTIC 2 Intensiu!

Avançat

Què avalua?

A més d’avaluar competències bàsiques avalua dues competències a escollir de: Tractament de la informació escrita, de la numèrica, de les dades, del tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. També de la presentació de continguts.

A l’escola podem ajudar-te per poder presentar-te i acreditar el nivell avançat!

Altres noticies