Bases del 45è Concurs de Pintura Ràpida

Data

6 de maig de 2019

El 45è Concurs de Pintura Ràpida es convoca en motiu de la Festa Major d’Olesa de Montserrat de 2019.

BASES DEL 45è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

1. Hi podran participar tots els artistes que ho desitgin. La inscripció és gratuïta.

2. El tema dels treballs haurà de centrar-se en el paisatge urbà d’Olesa de Montserrat i el seu terme municipal.

3. La data de celebració del concurs serà diumenge 16 de juny de 2019 de 8.00 a 13.30h.

4. La inscripció per participar al concurs es formalitzarà a la Casa de Cultura d’Olesa de Montserrat (c/ Salvador Cases, 26), a partir de les 8.00h del matí. Cada artista caldrà que es presenti proveït d’una única tela o suport en blanc o amb la imprimació a fons d’un sol color, que serà segellat per poder concursar.

5. Els pintors disposaran d’un permís d’aparcament darrera la Casa de Cultura.

6. Les obres podran ser realitzades amb qualsevol tècnica, signades i datades per l’artista inscrit.

7. Les mides seran com a mínim del núm.12 i com a màxim del 30 en mides universals de vestidors.

8. El lliurament de les obres finalitzarà a les 13.30h del mateix 16 de juny, i no s’acceptarà cap obra fora de termini.

9. A l’Auditori de la Casa de Cultura i en acte públic, el jurat emetrà el veredicte i  tindrà lloc el lliurament de premis a les 14.15h.

10. Per tal de no deslluir l’acte, els artistes premiats, o un representant en nom seu, han de ser presents a l’hora del lliurament de premis. En cas de no ser així, la comissió organitzadora es reserva la disposició de l’obra i del premi.

11. Les obres presentades al Concurs s’exposaran a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura, del 19 de juny al 7 de juliol.

12. Les obres premiades quedaran en propietat dels respectius patrocinadors.

13. Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora. Així mateix, aquesta Comissió es reserva el dret d’admissió.

14. La Comissió no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les obres.

15. El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.

PREMIS

Premi Ajuntament d’Olesa de Montserrat 700€
Premi Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis 450€
Premi Daina-Isard 300€
Premi Recreatius Olesa 300€
Premi Col·lectiu Pintors d’Olesa 300€
Accèssit Dinar a Cal Felip**

* Es practicarà la retenció establerta en la normativa tributària vigent sobre l’import dels premis.

** El quadre quedarà en propietat de l’artista.

Organitza

Logo Arts i Oficis Olesa de Montserrat

Col·labora

       Cal Felip

 

Altres noticies