Bases Pintura Ràpida i Pintura Local 2013

Data

23 de maig de 2013

El 39è Concurs de Pintura Ràpida i el 43è Concurs de Pintura Local es convoquen en motiu de la Festa Major d’Olesa de Montserrat de 2013.

Bases Pintura Ràpida i Pintura Local 2013

 1. Hi podran participar tots aquells artistes que ho desitgin. La inscripció és gratuïta.
 2. El tema dels treballs haurà de centrar-se en el paisatge urbà d’Olesa de Montserrat i el seu terme municipal.
 3. El Concurs de Pintura Ràpida es celebrarà el dissabte dia 15 de juny, de 8 a 1 del matí. El lliurament de les obres finalitzarà a la una del migdia, i no s’acceptarà cap obra fora de termini.
 4. La inscripció dels artistes, segellat de les teles i recollida de les obres, es farà a la Casa de Cultura (C/ Salvador Casas, 26 – cruïlla amb Anselm Clavé).
 5. Hi haurà dues categories de premis: Pintura i Aquarel·la.
 6. Les mides seran com a mínim 12 P i com a màxim 30 P en mides universals de vestidors (PF i MF), amb la imprimació a fons d’un sol color.
 7. Cada concursant de Pintura Ràpida podrà presentar una obra en cada una de les tècniques, sigui oli o aquarel.la. Els participants locals no podran presentar el mateix quadre als dos concursos (Ràpida i Local) però si que podran participar a la Pintura Ràpida amb una altra obra i en les mateixes condicions que els artistes no locals.
 8. A la una del migdia del dia 15 de juny, en el mateix local i en acte públic, el jurat emetrà el veredicte de Pintura Ràpida, per mitjà de votacions secretes, i seguidament tindrà lloc el lliurament de premis. El jurat del Concurs Local es reunirà a les 12 del migdia del mateix dissabte i el seu veredicte es farà públic conjuntament amb el de Pintura Ràpida.
 9. Els concursants olesans i alumnes de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis que optin pels premis locals podran realitzar les seves obres amb anticipació. A partir del dia 14 de maig seran segellades a la secretaria de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis, cada dia laborable, de 5 a 7 del vespre. El lliurament de les obres es realitzarà el dia 14 de juny a la Casa de Cultura de 5 a 7 de la tarda. Les obres hauran de ser inèdites.
 10. Les obres presentades al Concurs s’exposaran a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura, des del 20 de juny fins al 7 de juliol. L’horari de la Sala d’Exposicions serà de dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 21.00, diumenges i festius de 12.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00.
 11. Les obres dels quatre premis d’Oli, el d’Aquarel.la, i el primer premi Local, quedaran en propietat dels patrocinadors respectius.
 12. Les obres no premiades podran ser retirades el 8 i 9 de juliol a la mateixa Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura (de 17.00 a 19.30h), i a partir del dia 10 de juliol i fins al 30 de setembre del 2013 (agost tancat) a la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis (darrera de l’Ajuntament) i presentant el resguard corresponent. L’horari d’atenció al públic és de 17.00 a 19.00 h de dilluns a divendres. Les obres no retirades en aquest període quedaran en propietat de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis.
 13. Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora. Així mateix, aquesta Comissió es reserva el dret d’admissió.
 14. La Comissió no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les obres.
 15. El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.

 

PREMIS

Pintura Ràpida

1er premi 600€ Ajuntament d’Olesa de Montserrat
2n premi 400€ Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
3er premi 300€ Recreatius Olesa, SA

Especial d’Aquarel·la

1er premi 400€ Riells i Viabreà

Pintura Local

1er premi 250€ Comunitat Minera Olesana
2n premi 100€
3er premi 75€

 

* Es practicarà la retenció establerta en la normativa tributària vigent sobre l’import dels premis.

Altres noticies