Cursos bonificables per a treballadors

Cursos Bonificables per Treballadors

La Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis ha esdevingut centre organitzador de cursos bonificables per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE). Els destinataris finals de les accions formatives han de ser treballadors assalariats que cotitzin a la Seguretat Social pel concepte de formació professional.

L’escola actua com a centre formatiu, però també com a entitat organitzadora encarregant-se de tots els tràmits amb la Fundación.

Qui pot disposar del fons de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo?

Totes aquelles empreses que tenen treballadors assalariats compten amb un fons destinat a la formació continuada dels treballadors. Qualsevol empresa que té entre 1 i 5 treballadors pot disposar de 420€ l’any en formació que assumeix el fons de la FTFE. A partir de 6 treballadors l’import del que pot disposar l’empresa en formació va incrementant en funció del nombre de treballadors i la cotització a la Seguretat Social.

Com funciona?

Abans de començar la formació, s’ha de comunicar el seu inici a la FTFE a través de l’aplicació informàtica a la que té accés l’Escola Municipal d’Arts i Oficis. Un cop finalitzat i abonat el curs, l’empresa presenta la factura amb el TC del mes posterior a la finalització, i l’import gastat en formació se li resta de les despeses a la Seguretat Social dels treballadors.

Quins cursos es poden fer?

L’Escola d’Arts i Oficis organitza cursos bonificables a demanda, això vol dir que respon a les necessitats concretes de cada empresa, oferint tres modalitats d’accions formatives:

  • Formació In Company: Una empresa disposa d’un grup d’alumnes interessats en un curs i el professor/a es desplaça a l’empresa per fer la formació.
  • Formació a l’Escola d’Arts i Oficis: Diferents empreses transmeten una mateixa necessitat formativa a l’escola, qui organitza un curs específic que respongui a les seves necessitats.
  • Incorporació a grups de l’escola: Un treballador individualment pot matricular-se a qualsevol dels cursos que s’ofereixen a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, i gestionar el cost a través de l’empresa, que es podrà aplicar la bonificació.

Com pot ajudar l’Escola Municipal d’Arts i Oficis a utilitzar el fons que teniu a disposició per formació?

  • Calculant l’import del que disposa la vostra empresa per formar els seus treballadors.
  • Organitzant la formació a demanda, sigui a l’Escola d’Arts i Oficis o bé In Company.
  • Gestionant tota la documentació perquè la formació us sigui bonificada.

 

En aquest enllaç trobaràs l’informació sobre els cursos: Empresa

 

Per més informació:

formacioempresa@artsioficis.cat

93 778 13 41

Horari de secretaria: 16.00 a 21.00h